Saturday, May 30, 2009

Mäkta överraskad av strukturen hos en väldig hög av grus

Inked and colored version of the girl I posted before, with the Raging Bull Magnum. Click for dA.

No comments: